NEONUN TARİHÇESİ 
Neon İngiliz kimyager William Ramsay tarafından 1898 yılında keşfedilmiştir, İngiliz kimyager Morris W. Travers tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra Fransız mühendis, kimyager Georges Claude neon gazını kapalı bir tüpte deşarj ederek neon lambayı bulmuştur.  Neon lamba kamuoyuna ilk kez 11 Aralık 1910 tarihinde Fransa’nın Paris şehrinde görüntülenmiştir.

NEONUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Neon (Ne), periyodik tablonun 8-A grubunda yer alan soy gazdır. Atom numarası 10, simgesi Ne’dir.
Atom ağırlığı : 20,01797 g/ mol
Atomik hacmi : 16,7 cm3 / mol
Elektron dizilimi : [He] 2s2 2p6
Ergime noktası : -248,59°C
Kaynama noktası : -244°C

Kristal yapısı : Kübik
İyonlaşma enerjisi : 2080,7 kJ / mol
Yoğunluğu : 0,9002 g/L
Füzyon ısısı : 0,335 kJ / mol
Buharlaşma ısısı : 1,71 kJ / mol
Elektrik ısısı : 0,000493 W / cm K
Isınma ısısı : 0,904 J / g K
Optik kırılma indeksi : 1,000067

NEON DOĞADA NASIL BULUNUR ? 
Neon, atmosferdeki havanın sıvılaştırılmasıyla, diğer soy gazlar (Argon, Kripton, Ksenon) ile birlikte ele geçer. Sıvalaştırılmış havanın, sıvı oksijenle yıkanmasıyla saf halde elde edilir. Doğada dağılmış olarak ve çok küçük yüzdelerde, yalnızca atmosferde değil, aynı zamanda yeraltından çıkan doğal gazların bileşiminde de bulunur. Günümüzde soy gazların atom ağırlıklarına göre ayrılabilmeleri laboratuvarlarda aktif kömürle yapılan adsorbsiyon ile mümkün olmaktadır.

NEON NEDİR ?
Neon (Ne), periyodik tablonun 8-A grubunda yer alan soy gazdır. İngiliz kimyager William Ramsay tarafından 1898 yılında keşfedilmiştir. Neon atmosferdeki havanın 55.000 de birini teşkil eder. En dış yörüngesinin sekiz elektron içermesi nedeniyle çok kararlı bir yapıya sahiptir. Kimyasal etkileşimlere karşı hareketliliği soygaz olmasından dolayı yok denecek kadar azdır. Kuru havanın, hacim olarak %0,0018’ini oluşturur. Neon kokusuz ve renksiz bir gazdır.

 

NEONUN KULLANIM ALANLARI 
Neon ışıklı tabelaların yapımında, aydınlatma sektöründe, televizyon tüplerinde, paratonerlerde, dalgametre tüplerinde ve yüksek voltaj göstergelerinde kullanılır. Helyum gazı ile birlikte lazer yapımında kullanılır. Neon 25-40 kelvin arasında ise sıvı neon olarak soğutucu sektöründe kullanılır.

NEON LAMBA NEDİR ? 
Uçlarına birer elektrot takılan bir cam tüpün içerisi vakumlanarak havası tahliye edildikten sonra neon veya argon soygazı basılarak yapılan lambaya neon denilir.

Neonda kullanılan cam

Georges Claude